Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
effectively
effectively
[i'fektivli]
phó từ
có hiệu quả
thực tế; thực sự
this means that effectively we have no chance of finishing on schedule
điều này có nghĩa là thực ra chúng ta chẳng còn cơ hội nào hoàn thành đúng thời hạnmột cách hữu hiệu, một cách hiệu quả

/i'fektivli/

phó từ
có kết quả
có hiệu lực, có hiệu quả, có ích
với ấn tượng sâu sắc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.