Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
do it the hard way
do+it+the+hard+way

[do it the hard way]
saying && slang
use a poor method, go against the grain
Don't start a fire with stones. That's doing it the hard way.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.