Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disjunct
tính từ
phân đoạn; đứt đoạn; tách đoạndisjunct
[dis'dʒʌηkt]
tính từ
phân đoạn; đứt đoạn; tách đoạnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.