Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diner-out
diner-out
['dainər'aut]
danh từ
người thường ăn cơm khách; người thường đi ăn hiệu


/'dainər'aut/

danh từ
người thường ăn cơm khách; người thường đi ăn hiệu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.