Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dig/dig it
dig/dig+it

[dig/dig it]
saying && slang
like, enjoy, relate to
Ole digs the Beatles. His favorite song is Norwegian Wood.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.