Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dialectal
dialectal
[,daiə'lektl]
tính từ
(thuộc) tiếng địa phương, (thuộc) thổ ngữ


/,daiə'lektl/

tính từ
(thuộc) tiếng địa phương, (thuộc) phương ngôn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.