Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
di xú


[di xú]
(cũ, ít dùng) Leave a bad name (reputation).(cũ, ít dùng) Leave a bad name (reputation)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.