Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
diệunoun
effective
diệu kế very effective trick
diệu võ dương oai show off strength

[diệu]
tính từ
effective, marvellous, wonderful, miraculous
diệu kế
very effective trick
diệu võ dương oai
show off strengthGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.