Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
describer
describer
[dis'kraibə]
danh từ
người tả, người mô tả, người miêu tả


/dis'kraibə/

danh từ
người tả, người mô tả, người miêu tả


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.