Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dead room


    Chuyên ngành kỹ thuật
buồng cách âm
buồng điếc
buồng không dội
buồng trường tự do
    Lĩnh vực: xây dựng
phòng không phản âm
    Lĩnh vực: điện lạnh
phòng tiêu âm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.