Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
daydream
danh từ
sự mơ mộng; mộng tưởng hão huyền
she stared out of the window, lost in day-dreams
cô ta nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong mơ màng

động từ
he sat in the classroom, day-dreaming about holidays nó ngồi trong lớp học, đầu óc mơ màng nghĩ đến kỳ nghỉdaydream
['deidri:m]
danh từ
sự mơ mộng; mộng tưởng hão huyền
she stared out of the window, lost in day-dreams
cô ta nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong mơ màng
động từ
he sat in the classroom, day-dreaming about holidays
nó ngồi trong lớp học, đầu óc mơ màng nghĩ đến kỳ nghỉGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.