Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
day-dreamer


/'dei,dri:mə/

nội động từ
mơ mộng, mơ màng
mộng tưởng hão huyền

danh từ
người mơ mộng; người mộng tưởng hão huyền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.