Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
daughters-in-law
daughters-in-law
Xem daughter-in-law


/'dɔ:tərinlɔ:/

danh từ, số nhiều daughters-in-law
con dấu
con gái riêng (của vợ, của chồng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.