Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dandyism
dandyism
['dændiizm]
danh từ
tính thích ăn diện, tính thích ăn mặc bảnh bao
cách ăn mặc đúng mốt


/'dændiizm/

danh từ
tính thích ăn diện, tính thích ăn mặc bảnh bao
cách ăn mặc đúng mốt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.