Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dựng đứngverb
(hình ảnh) to fabricate (story)

[dựng đứng]
động từ
(hình ảnh) to fabricate (story)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.