Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dẫn cưới


[dẫn cưới]
Bring wedding offerings (according to traditional rituals) to the bride's; carry wedding presentsBring wedding offerings (according to traditional rituals) to the bridés


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.