Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dưỡng lão viện


[dưỡng lão viện]
old people's home; rest-home
Gửi ai vào dưỡng lão viện
To put somebody in a rest-home(cũ) Home for the aged


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.