Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cured


    Chuyên ngành kinh tế
được đóng hộp
được làm khô
được ướp muối
sự tẩy trắng
    Chuyên ngành kỹ thuật
được lưu hóa
được sấy
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
được xử lý


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.