Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
courtesy copy


Lĩnh vực: toán & tin
cc:
Giải thích VN: Được hiểu là gửi thêm một bản hoàn toàn tương tự của email đến người khác.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.