Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collarstud
collarstud
['kɔləwə:k]
danh từ
khuy móc cổ côn (vào áo sơ mi)


/'kɔləwə:k/

danh từ
khuy móc cổ côn (vào áo sơ mi)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.