Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cold cream
cold+cream
['kould'kri:m]
danh từ
kem (thoa mặt)


/'kould'kri:m/

danh từ
kem (thoa mặt)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cold cream"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.