Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chằng chéo


[chằng chéo]
Criss-cross
những đường chằng chéo trên bản đồ
criss-cross lines on a mapCriss-cross
những đường chằng chéo trên bản đồ criss-cross lines on a map


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.