Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chùiverb
To rub off, to scrape off
chùi chân vào bãi cỏ to scrape one's feet clean on the grass
chùi vết bẩn to rub off a smear
To wipe, to mop
chùi nước mắt to mop one's tears

[chùi]
động từ
To rub off, to scrape off
chùi chân vào bãi cỏ
to scrape one's feet clean on the grass
chùi vết bẩn
to rub off a smear
to wipe; to mop; to dry
Chùi nước mắt
To dry one's tearsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.