Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chân thậtadj
(nói về con người) Frank, candid, truthful
lời nói chân thành candid words
(nói về nghệ thuật) True to life
nghệ thuật càng chân thật càng có giá trị the truer to life art is, the more valuable
tác phẩm phản ánh chân thật cuộc sống mới the work reflects truthfully the new life

[chân thật]
xem thành thật
(nói về nghệ thuật) true to life
Nghệ thuật càng chân thật càng có giá trị
The truer to life art is, the more valuable
Tác phẩm phản ánh chân thật cuộc sống mới
The work reflects the new life truthfullyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.