Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chánverb
To be satiated with, to be tired of
chán thịt mỡ to be satiated with fat meat
ngủ đến chán mắt to have slept oneself to satiety, to have slept one's heart content
cảnh đẹp như tranh, mắt nhìn không chán the landscape was as beautiful as a painting, so their eyes were not tired of looking at it
To be disgusted with
chán cuộc sống dễ dàng nhưng quá buồn tẻ to be disgusted with such an easy but too humdrum life
chán đến mang tai to be fed up with
adj
Dull
vở kịch ấy chán quá

[chán]
động từ
To be satiated with, to be tired/sick of; have enough of; be fed up with
chán thịt mỡ
to be satiated with fat meat
ngủ đến chán mắt
to have slept oneself to satiety, to have slept one's heart content
cảnh đẹp như tranh, mắt nhìn không chán
the landscape was as beautiful as a painting, so their eyes were not tired of looking at it
Thân sao bướm chán ong chường lấy thân (truyện Kiều)
Poor body bees and butterflies gorged on
To be disgusted with
chán cuộc sống dễ dàng nhưng quá buồn tẻ
to be disgusted with such an easy but too humdrum life
chán đến mang tai
to be fed up with
be in abundance
ở đây chán than ra đấy
coal is founded in abundance
tính từ
Dull
vở kịch ấy chán quá
that play was too dull
cảnh chợ chiều chán ngắt
the sight of the late afternoon market was pretty dull
anh ta nói chuyện nghe chán phè
it is very dull to listen to him telling stories
Plenty enough, still plenty..
chán người còn hơn ta
plenty enough people are better than we
người ta họp chán rồi mới thấy anh ta đến
he turned up only when the meeting had lasted plenty long enough
Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
So với ông Bành vẫn thiếu niên
Still green enough at sixty, One is only a youngster compared with Methuselah
chán mớ đời!
what a nuisance!
chán như cơm nếp (nát)
tasteless like sticky rice, dull as ditch-waterGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.