Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carking
carking
['kɑ:kiη]
tính từ
nặng nề, nặng trĩu, chứa chất
carking cares
những mối lo âu nặng trĩu


/'kɑ:kiɳ/

tính từ
nặng nề, nặng trĩu, chứa chất
carking cares những mối lo âu nặng trĩu

Related search result for "carking"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.