Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cao tốc


[cao tốc]
high speed
Tàu cao tốc
High-speed trainHigh speed
Đường cao tốc Highspeed highway, expressway, autobahn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.