Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cố đônoun
Ancient; old capital

[cố đô]
ancient capital
Cố đô Huế sau mùa mưa
Ancient capital of Hue after the rainsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.