Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cùnadj
Blunt; blunt pointed
dao cùn A blunt knife,
Worn-out
chổi cùn A worn out broom
Stubbled;Rusty

[cùn]
tính từ
Blunt; blunt
pointed
dao cùn
A blunt knife,
Worn-out
chổi cùn
A worn out broom
Stubbled;RustyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.