Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bump into
bump+into

[bump into]
saying && slang
meet by chance, run into
Do you know who I bumped into yesterday? Larry Mason.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.