Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bull/bullshit/BS
bull/bullshit/BS

[bull/bullshit/BS]
saying && slang
a story that is not all true, balderdash
His explanation is a lot of bull. Don't believe it.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.