Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bridge deck


    Chuyên ngành kỹ thuật
mặt cầu
sàn cầu
ván mặt cầu
    Lĩnh vực: xây dựng
bản mặt cầu
kết cấu nhịp cầu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.