Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
binh phápnoun
Art of warfare
sách dạy binh pháp a book teaching the art of warfare

[binh pháp]
art of war
Sách dạy binh pháp
A book teaching the art of warGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.