Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
binh đao


[binh đao]
fire and sword; pertaining to war, war, warfare, hostilities (cũng binh qua)
ngẫm từ gây việc binh đao
he thought that since fire and sword had been startedFire and sword
ngẫm từ gây việc binh đao he thought that since fire and sword had been started


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.