Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bi trángadj
Woeful and majestic at the same time
bài ca bi tráng a woeful and majestic song

[bi tráng]
tính từ.
woeful and majestic at the same time, dramatic, pathetic (như bi hùng)
bài ca bi tráng
a woeful and majestic songGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.