Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beetling
beetling
['bi:tliη]
tính từ
cheo leo, nhô ra
beetling cliffs
vách đá cheo leo


/'bi:tliɳ/

tính từ
cheo leo, nhô ra
beetling cliffs vách đá cheo leo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.