Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
battering-ram
battering-ram
['bætəriηræm]
danh từ
(sử học) phiến gỗ nặng để phá thành


/'bætəriɳræm/

danh từ
(sử học) phiến gỗ (nặng) để phá thành


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.