Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basset hound

basset+hound


basset hound

The Basset Hound is a lively and devoted dog that has short legs and long, droopy ears. It was originally bred to hunt rabbits and hares.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.