Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bộ tướngnoun
Feudal lower-ranking general
Dã Tượng là bộ tướng của Trần Hưng Đạo Da Tuong was a general under Tran Hung Dao

[bộ tướng]
(từ cũ, nghĩa cũ) subordinate general
Dã Tượng là bộ tướng của Trần Hưng Đạo
Da Tuong was a general under Tran Hung DaoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.