Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bánh tẻnoun
Rice cake (filled with browned onion)

[bánh tẻ]
danh từ
rice cake (filled with browned onion), kind of rice dumpling without fillingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.