Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bách hóaAll kinds of goods
    Bán bách hóa To deal with all kinds of goods; to deal with all lines of merchandise
    Cửa hàng) bách hóa tổng hợp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.