Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
awestruck
awestruck
['ɔ:strʌk]
Cách viết khác:
awestricken
['ɔ:strikən]
tính từ
kinh sợ; khiếp sợ; kinh hoàng


/'ɔ:strʌk/

tính từ
kinh sợ; khiếp sợ; kinh hoàng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.