Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
avoirdupois
avoirdupois
[,ævədə'pɔiz]
danh từ
hệ thống cân lường Anh Mỹ (trừ kim loại quý, kim cương, ngọc ngà và thuốc)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trọng lượng, sức nặng (tục) sự nặng cân, sự to béo đồ sộ
a woman of much avoirdupois
một bà to béo đồ sộhệ thống cân dùng “pao” làm đơn vị

/,ævədə'pɔiz/

danh từ
hệ thống cân lường Anh Mỹ (trừ kim loại quý, kim cương, ngọc ngà và thuốc)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trọng lượng, sức nặng (tục) sự nặng cân, sự to béo đồ sộ
a woman of much avoirdupois một bà to béo đồ sộ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.