Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autoradiogram
autoradiogram
[,ɔ:tou'reidiougræm]
danh từ
ảnh phóng xạ tự chụp


/'ɔ:tou'reidiougræm/

danh từ
ảnh phóng xạ tự chụp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.