Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attainability
attainability
[ə,teinə'biliti]
danh từ
sự có thể đạt tới được


/ə,teinə'biliti/

danh từ
sự có thể đạt tới được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.