Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
asbestos

asbestos
[æs'bestɔs]
danh từ
(khoáng chất) amiăng(Tech) thạch miên [TQ] (bông đá), amiăng

/æz'bestɔs/

danh từ
(khoáng chất) miăng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.