Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
archangelic
archangelic
[,ɑ:kæn'dʒelik]
tính từ
(tôn giáo) (thuộc) tổng thiên thần


/,ɑ:kæn'dʤelik/

tính từ
(tôn giáo) (thuộc) tổng thiên thần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.