Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apprehensibility
apprehensibility
[æpri,hensi'biliti]
danh từ
tính hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được


/æpri,hensi'biliti/

danh từ
tính hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.