Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antlered
antlered
['æntləd]
tính từ
có gạc
có nhánh (gạc)


/'æntləd/

tính từ
có gạc
có nhánh (gạc)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.