Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antiseptic
antiseptic
[,ænti'septik]
tính từ
khử trùng, vô trùng
danh từ
chất khử trùng


/,ænti'septik/

tính từ
khử trùng

danh từ
chất khử trùng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "antiseptic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.